Tìm giao dịch OTC

200.000

Là số tài khoản nhà đầu tư Đã giao dịch tại Sàn OTC

Uy tín

11 năm hoạt động trên thị trường OTC Việt Nam

Hỗ trợ

Hơn 2000 dữ liệu doanh nghiệp OTC

Kết nối

Nhà đầu tư và Nhà môi giới